Ali Khan, and Ayaz, Assistant Professor, Department of Biotechnology, University of Malakand, Chakdara, Dir Lower, Khyber pakhtunkhwa, Pakistan, Pakistan